DE SENASTE ARTIKLARNA

Riktlinjer om juvenil idiopatisk artrit

Barn med juvenil idiopatisk artrit och deras vårdnadshavare efterfrågar fysioterapi. Men kunskapen om hur sådan behandling ska bedrivas är fortsatt otillräcklig. Det menar American...

Rygg- och nackbesvär hos försvarets flygare

Flygande militär personal har oftare muskuloskeletala besvär jämfört med soldater. Det visar fysioterapeut Matthias Tegern i sin doktorsavhandling, som utförts på uppdrag av Försvarsmakten...

Återgång till idrott efter korsbandsruptur

Ett nytt verktyg för att underlätta rehabilitering och återgång till idrott för icke-professionella idrottare med främre korsbandsruptur har utvecklats och utvärderats av en grupp...

Ta det varligt vid långtidscovid

Extrem trötthet och ansträngningsutlöst försämring är vanligt bland patienter med långtidscovid. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid rehabilitering, och man bör särskilt...

Lymfdränage hjälper efter operation

En vanlig bieffekt av en bröstcanceroperation vid armhålan är påverkan på lymfkärlen, så kallade lymfsträngar. Detta kan leda till smärta och begränsad funktion i...

Förutsättningar för fysioterapi via telefon

Under pandemin fick vårdbesök utan fysisk kontakt ett uppsving över hela världen och även sätten att bedriva fysioterapi över telefon ökade dramatiskt. Trots detta...

Prognostiska faktorer vid ländryggssmärta

Smärtkänslighet och fysisk prestation har samband med risk för funktionsnedsättning vid ländryggssmärta, visar en studie. Hos dem som enligt Start back tool (SBT) hade...

Effekter av ändrad löpstil

Internationella experter menar att ändrad löpstil kan vara effektivt i behandling och prevention av skador hos löpare. Samtidigt har tidigare forskning inte kunnat visa...
Publicering av nya artiklar sker den 1:a och 15:e i varje månad.

FYSIOSCIENCE PÅ FACEBOOK

FYSIOSCIENCE PÅ TWITTER

Sista numret av FysioScience

Det har under lång tid varit tuffa tider för tidningsbranschen och det är något även vi har känt av. Så på grund av svikande intäkter har vi nu varit tvungna att ta det svåra beslutet om nedläggning. Majnumret blir vårt sista nummer och de sista artiklarna har lagts ut.

Vi vill tacka dig för att du valt att läsa FysioScience.

Vårt första nummer kom ut i maj 1994 – för precis 28 år sedan. Vi hoppas att vi kunnat bidra till att föra fysioterapin framåt genom att vara en länk mellan forskning och praktik. Förhoppningsvis har våra artiklar lett till många intressanta tankar och diskussioner och gett dig många tips och ny kunskap om diagnos och behandling.

Vi behåller vår hemsida under en period och låser nu upp alla artiklar så att de finns att läsa för alla som vill.

Vi kommer att betala tillbaka samtliga prenumeranter för icke-erhållna nummer. Mejl eller brev med information om detta kommer snart. Om ni har frågor når ni oss på mejl kund@fysioscience.se.

Tack för den här tiden!

Med vänlig hälsning,
Maria Ekström/Chefredaktör

 

OBS!

Fr.o.m. den 1 oktober kan ni endast nå oss på mejladress medicinskribent@gmail.com

 

error: Alert: Content is protected !!