I DETTA NUMMER

Ett fysiskt krävande arbete påverkar fritiden

Det är viktigt att ta hänsyn till individers fysiska belastning på arbetet vid planering och rekommendation av fysisk aktivitet på fritiden. Det...

Fatigue vanligt symptom efter covid-19

”Fatigue är det absolut vanligaste symptomet efter att man intensivvårdats för covid-19 och kan också vara ett stort hinder vid återgång till...

Gummibandsträning vid KOL – lika bra som gym

För personer med KOL kan styrketräning lika gärna utföras med gummiband som på gym. Detta kan bidra till ökad tillgänglighet för patienterna,...

ACT har potential inom fysioterapi

Acceptance and commitment therapy (ACT) kan ha stor potential som en del av fysioterapeutisk behandling för personer med kroniska ländryggsbesvär, visar en...

Patientrapporterat utfallsmått

Patientrapporterade utfallsmått (PROM, patient-reported outcome measures) är vanliga i både studier och klinik. Det finns dock många fallgropar kring användandet. En artikel...

Övervakad gångträning vid claudicatio

Vid perifer artärsjukdom bör övervakad aerob träning utföras i 30 minuter vid tre tillfällen per vecka, under minst tre månader – lämpligen...

Identitetskris efter stroke

I en doktorsavhandling beskrivs identitetsarbetet efter en stroke och hur fysioterapeuten kan arbeta stödjande i denna process. De fysiska...

Går det att förebygga patellofemoral smärta?

Det finns vissa belägg för att patellofemoral knäortos och löpteknikanpassning skulle kunna minska risken för patellofemoral smärta, men evidensgraden är låg.

Riskfaktorer för axelsmärta hos simmare

Syftet med en belgisk studie var att undersöka riskfaktorer och utveckla en multivariabel prognostisk modell för att kunna förutsäga axelsmärta hos simmare.

Biverkningar vid meditation

I en systematisk litteratursammanställning har man undersökt allvarliga komplikationer i samband med utövandet av meditation. I sammanställningen ingick 83...

FYSIOSCIENCE PÅ FACEBOOK

FYSIOSCIENCE PÅ TWITTER

error: Alert: Content is protected !!