I DETTA NUMMER

Främre korsbandsskador – vem ska opereras?

Varje år skadar omkring 8 000 svenskar sitt främre korsband. För var och en av dessa väntar en omvälvande period full av prövningar, och ovanpå...

Gånghastighet bör uppmärksammas mer

I sin doktorsavhandling presenterar fysioterapeut Jerry Öhlin resultat som visar på gånghastighetens betydelse för kognitiv funktion i väldigt hög ålder. Låg och sjunkande gånghastighet...

Fungerar mindre ansträngande styrketräning?

Länge har tung, uttröttande styrketräning varit en dominerande träningsmetod inom idrotten. Tanken har varit att styrketräning ska utföras tills muskeln inte orkar mer för...

Skonsam träningsform stärker skelettet

”OsteoStrong är ett koncept där man använder speciella träningsmaskiner i syfte att motverka benskörhet. Det finns i dag bara ett fåtal studier gjorda på...

Rehab viktigt efter covid-19

En del av dem som drabbats av covid-19 behöver rehabilitering. Förutom nedsatt funktion i andnings- och cirkulationssystemet samt rörelseapparaten kan dessa patienter också ha...

Bäst med aktiv träning vid RA

Aktiv träningsterapi och patientutbildning är hörnstenarna i den fysioterapeutiska behandlingen vid RA. Passiva interventioner är av underordnad betydelse. Detta framhålls i de nederländska riktlinjerna...

Olika sätt att hantera ryggsmärta

I en enkätbaserad tvärsnittsstudie av personer med ryggsmärta kan man urskilja olika sätt att hantera smärta baserat på hur smärtan upplevs. I de allra flesta...

Två reliabla kliniska tester för nackmusklerna

Ett cervikalt uthållighetstest samt styrkemätning med handhållen dynamometer är reliabla metoder för att i den kliniska verksamheten mäta nackmusklernas uthållighet och styrka. Att använda...

Styrketräning, smärttolerans och smärttröskel

Styrketräning som tillägg till neuromuskulärträning och utbildning verkar leda till ökad smärttröskel och smärttolerans vid knäartros. Trots det ses mindre förbättring av smärta i...

Distansrehab under pandemin

Covid-19 innebär nya utmaningar vad gäller rehabilitering, inte minst i låginkomstländer. En artikel från Filippinerna belyser hur man har försökt lösa rehabiliteringsbehovet under pandemin. Nedstängningar...

FYSIOSCIENCE PÅ FACEBOOK

FYSIOSCIENCE PÅ TWITTER

FysioScience blir digital

Från och med novembernumret (nr 9-2021) kommer FysioScience endast ut som digital tidskrift. Innehållet förblir detsamma och vi fortsätter att vända oss till fysioterapeuter i alla skandinaviska länder.

Webbtidningen har flera fördelar – den kan läsas på dator, surfplatta eller smarttelefon och många artiklar har lättillgängliga länkar till fortsatt läsning.

Vår utgivning kommer fortsättningsvis att ske två gånger i månaden 12 månader om året. Alla våra artiklar kommer dessutom att bli möjliga att skriva ut (till skillnad från i dag). Det här tycker vi är stora förbättringar – vi hoppas att du håller med!

Om du inte hämtat ut dina inloggningsuppgifter så är det hög tid nu. Mejla oss på kund@fysioscience.se så skickar vi ditt lösenord.

Med vänlig hälsning,
Maria Ekström
Chefredaktör

error: Alert: Content is protected !!